Warsztaty Kizomba vs Tarraxinha z Ybrą @ Queen of  Dance Studio, Warszawa [25 sierpnia]

Warsztaty Kizomba vs Tarraxinha z Ybrą


202
25
sierpnia
18:00 - 20:00

 Strona wydarzenia
Queen of Dance Studio
Niepodległości 19 lok 7, 02-653 Mokotów, Warszawa, Poland
PL:
Już dziś mamy przyjemność zaprosić Was na wyjątkowe warsztaty z Kizomby i Tarraxinhy płynącej z kultury, z serca, wynisionej z domu bezpośrednio od tancerza, który wzrastał wraz z tańcem.
Braima Sani, znany jako Ybra, jest tancerzem urodzonym w Gwinei Bissau, przeprowadził się do Portugalii (Lizbona) w 2008 roku. Cześć z nas powinna znać go z europejskich i poskich festiwali. Może też byli tacy co mieli okazję potańczyć z Ybrą. Ci wiedzą;)
Pasjonuje się kulturą afrykańską, szczególnie muzyką i tańcem. Muzyka i taniec to dla niego ekspresja, uwolnienie, podróżowanie, komunikacja. To tkwi po prostu w jego sercu. Kiedy tańczy, nie martwi się krokami, ale pasją, która się pojawia w duszy, i połączeniem, któr...y może odczuwać i oddawać partnerowi. Nigdy nie brał lekcji Kizomby, uczył się od swoich rodziców, krewnych — można to poczuć podczas tańca z Ybrą – miłość do jego kultury i historii.
Uczy Kizomby Social od 2012 roku, stara się dzielić swoją pasją i kładzie główny nacisk na social dance.
Oto kilka słów bezpośrednio od Ybry:
— Czy lubisz tańczyć Kizombę?
— Czy chcesz poczuć prawdziwą istotę Kizomby?
— Czy chcesz pływać subtelnie po parkietach?
— Czy chcesz tańczyć delikatnie z miłością i pasją?
— Czy chcesz tańczyć dostrojony do swojego partnera?
— Czy chcesz być w stanie tańczyć na zatłoczonych parkietach, jednocześnie szanując przestrzeń innych tancerzy?
— Czy chcesz poprawić swój taniec i zmienić interpretację rytmu, muzyki?
— Czy chcesz poczuć połączenie z muzyką i ze swoim partnerem?
W takim razie jesteś we właściwym miejscu — to jest moja droga w Kizombie i tego chcę uczyć i dzielić się z Wami:)
Jeśli też czujesz, że chcesz zrozumieć samego Ybrę zapraszamy na 2h warsztatów zakończonych party do późna.
Warszaty 18:00-20:00 gdzie Ybra wprowadzi nas w świat czucia Kizomby i Tarraxinhy.
20:00 Kizomba Party z DJ Jack.
Na warszaty obowiązują zapisy do 31.07.2018. Warunkiem przylotu Instruktora jest zebranie określony grupy kursantów. Zapisujcie się i informujcie znajomych.
Gdzie? Queen of Dance Studio.
Koszt?
Warsztat + Kizomba Party 110 zł.
Już teraz możesz kupić bilet okazyjnie.
Maj: 90 zł lub 70 zł + karta Multisport, Fit Profit lub OK system.
Czerwiec: 100 zł lub 80 zł + karta Multisport, Fit Profit lub OK system.
Lipiec, sierpień: 110 zł lub 90 zł + karta Multisport, Fit Profit lub OK system.
Zapisy możliwe są poprzez wysyłanie widomości z pozycji Fan Page Queen Of Dance Studio lub na adres mailowy [email protected]
Wpłata za warsztaty możliwa jest osobiście w Queen of Dance Studio lub przelewem na konto Getin Bank 79 1460 1181 2025 5313 2565 0002
Można też dołączyć tylko na Kizomba Party z Ybrą, wstęp 20 zł. Opłata w dniu imprezy — tylko gotówka…
Ważne!!!
Płatność na miejscu tylko gotówka. Najbliższy bankomat jest w metrze Wilanowska.
Parking z możliwością dojazdu pod samo studio bezpłatnie, Wjazd od ulicy Domaniewskiej, szlaban na lewo. Należy pobrać bilet.
Nie zwlekajcie, zapisujcie się juz teraz:)
ENG:
Already today we have a pleasure to invite you to the exceptional workshops of Kizomba and Tarraxinha flowing from heart and culture, taken directly from the house of the dancer who grew up with dance.
Braima Sani, known as Ybra is a dancer born in Guinea Bissau, moved to Portugal (Lisbon) in 2008. Some of us should know him from European and Polish festivals. Maybe there were also those who had the opportunity to dance with Ybra. They know ;)
He is passionate about African culture, especially music and dance. Music and dance means for him expressing, releasing, traveling, communicating. It is just inside of his heart. When he is dancing he is not worried about the steps but the passion that goes in and from his soul and the connection that he can feel and give back to the partner. He never took Kizomba classes, he learned from his parents, relatives – this you can feel while dancing with Ybra – love to his culture and history.
He is teaching Kizomba Social since 2012, he tries to share his passion and puts the main focus on the social dance.
Here few words directly from Ybra:
— Do you like to dance Kizomba?
— Do you want to feel the true essence of Kizomba?
— Do you want to glide subtle across the dance floors?
— Do you want to dance in a gentle way with love and passion?
— Do you want to feel and dance in tune with your partner?
— Do you want to be able to dance on crowded dance floors while respecting the space of other dancers?
— Do you want to improve your way of dancing and change your interpretation of the rhythm, music?
— Do you want to feel the connection with music and with your partner?
Then you are in the right place – that is my way in Kizomba and what I want teach and share with you 
If you feel, that you want to understand Ybra, we invite you for 2h workshops which will end up with a party till late hours.
Workshops 18:00-20:00 where Ybra will bring you in the world of feeling Kizomba and Tarraxinha
20:00 Kizomba Party with DJ Jack!!!
The workshops sing up till 31.07.2018. The condition of the instructor's arrival is to gather a specific number of participants. Sign up and inform your friends!!!
Where? Queen of Dance Studio.
Price:
Workshop + Kizomba Party 110 zł.
You can buy tickets already as early bird.
May: 90 zł or 70 zł + Multisport, Fit Profit or OK system card.
June: 100 zł or 80 zł + Multisport, Fit Profit lub OK system card.
July, August: 110 zł or 90 zł + Multisport, Fit Profit lub OK system card.
To sign up for the workshops, please send a message from the Fan Page of Queen of Dance Studio or directly to the email address [email protected]
Payment:
Personally in Queen of Dance Studio or using the transfer to the following bank account Getin Bank 79 1460 1181 2025 5313 2565 0002
You can also join only the Kizomba Party with Ybra, entrance 20 PLN. Payment on the day of the event — cash only.
Important!!!
Payment on the spot – cash only. The nearest ATM is by the Wilanowska Metro Station.
Parking with the possibility to access to the studio itself — free of charge. Entry from Domaniewska Street, barrier on the left side. You must take the ticket.
Do not hesitate, sign up!!!
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Warszawie :

21 października idę na wybory. Idź ze mną!
21 października idę na wybory. Idź ze mną!
Radio ZET
Stwórzmy Warszawski Park Centralny
Stwórzmy Warszawski Park Centralny
Plac Defilad w Warszawie
Roztańczony PGE Narodowy 2018
Roztańczony PGE Narodowy 2018
PGE Narodowy
Jak szukać fajnego faceta?
Jak szukać fajnego faceta?
Anna Borys Psychoterapia
Jak być wystarczająco dobrym rodzicem
Jak być wystarczająco dobrym rodzicem
Terapeutyczna
Paul Wesley na Warsaw Comic Con!
Paul Wesley na Warsaw Comic Con!
Ptak Warsaw Expo
Koncert Inauguracyjny 60-edycji JAZZ Jamboree 2018
Koncert Inauguracyjny 60-edycji JAZZ Jamboree 2018
Plac Trzech Krzyży w Warszawie
Bułkon 2018
Bułkon 2018
Legionowo
Cole Sprouse na Warsaw Comic Con!
Cole Sprouse na Warsaw Comic Con!
Ptak Warsaw Expo
Kayah i Bregović // 5.10.2018 // Torwar, Warszawa
Kayah i Bregović // 5.10.2018 // Torwar, Warszawa
COS Torwar