Nauczycielski Program Szkoleniowy - Szkolenie Nauczycielskie @ Warshaw, Warszawa [15 czerwca]

Nauczycielski Program Szkoleniowy - Szkolenie Nauczycielskie


75
15
czerwca
10:30 - 13:30

 Strona wydarzenia
Warshaw
Warszawa
SZKOLENIE NAUCZYCIELSKIE
15 czerwca 2018 — 23 czerwca 2019

Dla kogo?
Program szkoleniowy przeznaczony jest dla dyplomowanych nauczycieli według metody Iyengara od stopnia Introductory II po Junior Intermediate.

Dla osób które nie są dyplomowanymi nauczycielami prowadzimy szkolenie przygotowawcze: https://facebook.com/events/765982503608728/

Warunki kwalifikacyjne:
— członkostwo w SJIP
— zaświadczenie od nauczyciela prowadzącego potwierdzające obecność, obserwację i asystę na prowadzonych przezeń zajęciach
— przesłanie jednostronicowego eseju «Moja motywacja do uczenia jogi»
— udział w spotkaniu kwalifikacyjnym

Program:
Bazując na pracy i doświadczeniach nauczycieli stopnia Advanced, takich jak Lois Steinberg czy Dean i Rebecca Lerner proponujemy utworzenie nauczycielskiej grupy szkoleniowej, łączącej w pracy nauczycieli o różnym stopniu zaawansowania, pomagając w zrozumieniu całościowego porządku szkoleniowego w metodzie Iyengara
Główny nacisk na tym etapie kłaść będziemy na metodykę nauczania (budowanie sekwencji, język instrukcji, praca z pomocami, asystowanie) na kolejnych etapach certyfikacji. Będzie to dawało nauczycielom jasny obraz tego jak nauczanie dojrzewa, uwzględniając coraz szerszy kontekst -terapeutyczny i filozoficzny. Ważnym aspektem pozostawać będzie rozwój praktyki własnej. Nauczyciele będą mieli szansę pracy nad sylabusem swojego poziomu, poszerzając rozumienie jego podstaw i kierunków jego rozwoju.
Organizacja pracy w ramach poniższego szkolenia — realizacja zadań w grupach roboczych, oraz pod nadzorem nauczyciela prowadzącego — ma na celu usamodzielnienie nauczycieli na ścieżce samokształcenia, oraz ćwiczenie przez nich umiejętności wykorzystania wiedzy
z zakresu terapii i filozofii jogi w praktyce.

Uczestników prosimy o wspieranie zadań realizowanych przez Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce. Działania na rzecz społeczności uważamy za integralną część naszego programu.

Opiekę mentorską nad szkoleniem nauczycielskim sprawuje Lois Steinberg — jedna z najbardziej uznanych i doświadczonych nauczycielek stopnia Advanced na świecie. Jej regularne warsztaty w Polsce mają wieloletnią tradycję, pozostawiając na wielu z nas niezatarty ślad jogi w rozumieniu Iyengara. Dzięki jej merytorycznemu wsparciu będziemy mogli wzbogacać i weryfikować warsztat nauczycielski.

Terminy zjazdów:
Spotkanie kwalifikacyjne — 15 czerwca (piątek) 2018
10.30 — 13.00
15.00 — 17.00
Warszawa
1. 20-21 października 2018
2. 15-16 grudnia 2018
3. 26-27 stycznia 2019
4. 9-10 marca 2019
5. 13-14 kwietnia 2019
6. 19-23 czerwca 2019 — warsztat wyjazdowy
Listopad/grudzień 2019 -warsztat z Lois Steinberg po preferencyjnej cenie dla uczestników szkolenia.

ORIENTACYJNY PLAN ZJAZDU
Sobota:
10.00 — 13.00 asany
obiad
15.00 — 17.00 uczenie według poziomów/z podziałem na grupy pozycji
17.15 — 18.15 praktyka pozycji odwróconych/regeneracja
18.30 — 20.00 prezentacja grup roboczych (filozofia w praktyce)

Niedziela:
8.00 — 10.00 praktyka własna według odpowiadającego poziomowi sylabusa
10.15 — 11.30 pranayama
obiad
13.30 — 16.00 uczenie/realizacje grup warsztatowych (metodologia)
Wszystkie zjazdy weekendowe odbywać się będą w Warszawa.
Dokładne dane adresowe przekazane zostaną zakwalifikowanym kandydatom.

Cena:
Opłata za całość kursu wynosi 3450 zł
+ koszt noclegów i wyżywienia podczas warsztatu wyjazdowego

Po pomyślnym zakwalifikowaniu się do programu uczestnicy zobowiązani będą do uiszczenia opłaty deklaracyjnej do 10 lipca 2018 wysokości 1200 zł na konto
05 1140 2004 0000 3702 4412 8463 z dopiskiem «Szkolenie Nauczycielskie».
Opłata ta jest zobowiązaniem do uczestnictwa w całości programu i pozostaje bezzwrotna.
Koszt zjazdu weekendowego wynosi 350 zł.
Uczestnikom przysługuje prawo do opuszczenia jednego zjazdu pod warunkiem jego odrobienia w ramach organizowanych przez nas warsztatów pozaszkoleniowych
(do uzgodnienia indywidualnie).
Niezależnie od nieobecności uczestnicy zobowiązani są do opłaty za każdy zjazd.
Od ubiegłego roku akredytowane przez SJIP szkolenia nauczycielskie i kandydaci przygotowujący się w ich ramach do egzaminu nauczycielskiego zobowiązani są do odprowadzenia na rzecz Stowarzyszenia podatku wysokości 50 zł.
Podatek ten jest uwzględniony w cenie szkolenia.

Zapisy i informacje:
Kandydatów prosimy o przesłanie zgłoszeń drogą mailową na adres:
[email protected]
do 14 maja 2018
załączając:
1) nazwisko nauczyciela prowadzącego,
2) potwierdzenia wpłaty zaliczki na poczet spotkania kwalifikacyjnego
wysokości 260 zł na nr 08 2490 1044 0000 4200 2448 8894
z dopiskiem «Kwalifikacje I»
3) esej
4) kontaktowy numer telefoniczny
UWAGA
Zależy nam na pracy w kameralnym gronie, dlatego prosimy o przemyślenie swojej deklaracji uczestnictwa i dopilnowanie terminów zgłoszeń. W razie jakichkolwiek pytań
czy wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny.
Ewa Wardzała 600 893 558
Natasza Moszkowicz 501 313 015

SZKOLENIE POPROWADZĄ: Natasza Moszkowicz i Ewa Wardzała

Natasza Moszkowicz
Certyfikowany nauczyciel jogi według metody Iyengara® od 2003 roku. Od roku 2015 w stopniu Senior Intermediate I.
Współtwórca Krakowskiego Warsztatu Jogi.
Debiutująca w praktyce i nauczaniu pod okiem pierwszych w Polsce nauczycieli Seniorów.
Swoje przekonanie do podążania ścieżką jogi umacnia, praktykując i tłumacząc sesje warsztatowe prowadzone rokrocznie przez najbliższych uczniów B.K.S Iyengara.
Doświadczenia i wiedzę płynącą z praktyki nieprzerwanie weryfikuje, studiując pod kierunkiem
Lois Steinberg (USA) w rokrocznie prowadzonych przez nią w Polsce warsztatach, jak i w ramach bezpośredniego stażu w Iyengar Yoga of Champaign-Urbana, IL;
Rity Keller (Niemcy) — w procesie egzaminacyjnym na stopnie Junior i Senior Intermediate oraz w regularnych warsztatach zgłębiających m. in. techniki praktyki kobiecej;
w warsztatch prowadzonych przez Faeq’a i Corine Biria, oraz ich ucznia Christopha Tissot (Francja);
Gabriellę Giubilaro (Włochy), których warsztaty w Polsce również tłumaczyła;
od roku 2012 także pod kierunkiem Deana i Rebecci Lerner w organizowanych przez KWJ warsztatach w Polsce, oraz w ramach bezpośredniego stażu w Iyengar Yoga Institute of Pennsylvania, Lemont, PA.
oraz Carrie Owerko (USA) w Nowym Jorku i prowadzonych przez nią warsztatach w Polsce.
Rokrocznie odbywa miesięczny staż w Ramamani Memorial Iyengar Yoga Institute w Punie w Indiach, gdzie również asystuje w klasach medycznych.

Od 2008 roku pracuje w komisjach egzaminujących na stopień Introductory;
od roku 2015 także na stopień Intermediate
Od 2011 roku asystuje w kursach nauczycielskich na stopień Junior Intermediate.
Od 2012 roku jest członkiem Komitetu Technicznego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce
i od 2017 roku jego przewodniczącą.
Od 2016 roku szkoli kandydatów przygotowujących się do egzaminu stopnia Introductory.
Od tego samego roku szkoli nauczycieli postępujących w procesie certyfikacji na poziomach Intermediate.
W ramach Krakowskiego Warsztatu Jogi prowadzi systematyczne kursy wprowadzające do praktyki, przygotowujące do podjęcia praktyki własnej, kursy tematyczne dla osób zaawansowanych i zajęcia o profilu terapeutycznym. Jest autorem i współorganizatorem wyjazdowych warsztatów szkoleniowych w tym letniego Kursu Pogłębionej Praktyki na Sopatowcu realizowanego w oparciu o Jogasutry Patańjalego oraz rokrocznych zimowych Ferii z Jogą w Indiach.
Od września 2015 w Warszawie prowadzi regularne zajęcia dla nauczycieli.
Poza jogą…
Z wykształcenia filozof i religioznawca. Z natury myśliciel. Przez lata tańczyła. Dziś pisze, tłumaczy i fotografuje. Spełnia się w inspirowaniu innych do myślenia, działania i tworzenia.
jogoteka.pl

Ewa Wardzała
Jogę praktykuje od 1999 roku. Uczy od 2003, kiedy to otrzymała swój pierwszy dyplom nauczycielski wg metody B.K.S. Iyengara. W roku 2015 uzyskała certyfikat stopnia Senior Intermediate I.
Swoją praktykę weryfikuje i pogłębia regularnie odwiedzając Instytut B.K.S. Iyengara w Punie (RIMYI — Indie), gdzie od 2005 roku niemal rokrocznie praktykuje i asystuje na klasach medycznych,
szkoląc się również w pracy terapeutycznej.
Poza Instytutem źródłem inspiracji i wiedzy są dla niej warsztaty z nauczycielami będącymi bliskimi uczniami Iyengara, przede wszystkim Lois Steinberg, Rita Keller, Dean i Rebecca Lerner,
Faeq i Corine Biria, których spotyka na warsztatach w Polsce (niektóre z nich tłumaczy), bądź jeździ na szkolenia do nich (Faeq Biria — Blacons 2002, 2003, 2005; Rita Keller — szkolenie seniorskie 2014, 2015).
Od 2005 roku współtworzy Krakowski Warsztat Jogi.
Od 2007 uczy jogi na Wydziale Teatru Tańca (oddział PWST).
Od 2008 roku asystuje na kursach nauczycielskich poziomu Introductory oraz Intermediate, przygotowuje nauczycieli do egzaminów także indywidualnie.
Egzaminuje w Polsce od 2008 roku.
Od 2012 roku jest członkiem Komitetu Technicznego SJIP.
Od 2016 roku szkoli kandydatów przygotowujących się do egzaminu stopnia Introductory.
Od tego samego roku szkoli nauczycieli postępujących w procesie certyfikacji na poziomach Intermediate.
Prowadzi regularne warsztaty w całej Polsce.
W ramach Krakowskiego Warsztatu Jogi organizuje liczne warsztaty wyjazdowe, w tym tygodniowe Kursy Pogłębionej Praktyki na Sopatowcu, gdzie wprowadza elementy filozofii jogi, recytację
i studiowanie Jogasutr Patańjdźalego czy rokroczne, trzytygodniowe wyjazdy z jogą do Indii.
Poza jogą…
Z wykształcenia indianistka, sanskrytolog. Tańczy, fotografuje.
Od 2000 roku zajmuje się klasycznym tańcem indyjskim Bharatanatym. Najpierw pod okiem Sarojy Veidyanathan z Delhi, a od roku 2010 u Suchety Chapekar w Punie. W 2013 roku zrealizowała tzw. Arangetram — oficjalny, solowy debiut sceniczny z muzykami na żywo w Punie.
W 2008 roku założyła zespół klasycznego tańca indyjskiego Natyalaya.
Koncertuje solowo i z zespołem.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Warshaw:

XI Forum Dyrektorów Działów Prawnych
XI Forum Dyrektorów Działów Prawnych
Warshaw
Numerologia - Podstawowy Kurs w Warszawe
Numerologia - Podstawowy Kurs w Warszawe
Warshaw
Metoda Dobrego Startu - kurs w Warszawie
Metoda Dobrego Startu - kurs w Warszawie
Warshaw
XII Kongres Business Intelligence
XII Kongres Business Intelligence
Warshaw
Umowy w sektorze energetycznym i gazowym
Umowy w sektorze energetycznym i gazowym
Warshaw
Warsztat: Zwinne Zarządzanie Zmianą - Agile Change
Warsztat: Zwinne Zarządzanie Zmianą - Agile Change
Warshaw
Tłumaczenie maszynowe (MT) w praktyce | warsztat
Tłumaczenie maszynowe (MT) w praktyce | warsztat
Warshaw
Jung, Ciało i Ruch - Warsztaty Karni Ishai
Jung, Ciało i Ruch - Warsztaty Karni Ishai
Warshaw
Metoda Knillów - kurs w Warszawie
Metoda Knillów - kurs w Warszawie
Warshaw
Jak naprawić hormony - wykład
Jak naprawić hormony - wykład
Warshaw
Nauka medytacji – bezpłatne warsztaty
Nauka medytacji – bezpłatne warsztaty
Warshaw
JTB Fashion SHOW 2018
JTB Fashion SHOW 2018
Warshaw
Podstawy dietoterapii, poziom II
Podstawy dietoterapii, poziom II
Warshaw
Jelita jako centrum naszej odporności - Warszawa
Jelita jako centrum naszej odporności - Warszawa
Warshaw

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Warszawie :

Stwórzmy Warszawski Park Centralny
Stwórzmy Warszawski Park Centralny
Plac Defilad w Warszawie
21 października idę na wybory. Idź ze mną!
21 października idę na wybory. Idź ze mną!
Radio ZET
Roztańczony PGE Narodowy 2018
Roztańczony PGE Narodowy 2018
PGE Narodowy
Jak szukać fajnego faceta?
Jak szukać fajnego faceta?
Anna Borys Psychoterapia
Jak być wystarczająco dobrym rodzicem
Jak być wystarczająco dobrym rodzicem
Terapeutyczna
Paul Wesley na Warsaw Comic Con!
Paul Wesley na Warsaw Comic Con!
Ptak Warsaw Expo
Bułkon 2018
Bułkon 2018
Legionowo
Cole Sprouse na Warsaw Comic Con!
Cole Sprouse na Warsaw Comic Con!
Ptak Warsaw Expo
Kayah i Bregović // 5.10.2018 // Torwar, Warszawa
Kayah i Bregović // 5.10.2018 // Torwar, Warszawa
COS Torwar