Szkoła Trenerów Biznesu ALK @ Akademia Leona Koźmińskiego - Kozminski University, Warszawa [od 15 grudnia do 16 czerwca]

Szkoła Trenerów Biznesu ALK


149
15
gru.
 
- 16
cze.
09:00 - 18:00

 Strona wydarzenia
Akademia Leona Koźmińskiego - Kozminski University
ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warsaw, Poland
Serdecznie zapraszamy na kurs, podczas którego poświęcamy najwięcej uwagi i czasu osobie trenera. Każdy z uczestników ma możliwość uczenia się i wykształcenia w ciągu 7 miesięcy kluczowych umiejętności miękkich ważnych w zawodzie trenera biznesu. Tym się wyróżniamy się na rynku, iż najwięcej czasu inwestujemy w osobę trenera, realizując w praktyce 3 maksymy P. Druckera:

„Najpierw zarządzaj sobą, potem innymi i organizacją…”
„Nie można zarządzać innymi lepiej niż zarządza się sobą”
„Nie można podarować komuś czegoś, czego nie mam”.

Program:

BLOK I
ELEMENTY TRENINGU INTERPERSONALNEGO,
PROCES GRUPOWY, KONTRAKT, INTEGRACJA

Zwiększenie wiedzy uczestników na temat ich funkcjonowania w grupie. Jest to doskonała możliwość doświadczenia na samym sobie specyfiki procesu grupowego.

Celem bloku I jest również przedstawienie idei kursu, Trenerów prowadzących zajęcia oraz zbudowanie w gronie uczestników i Trenerów prowadzących – kontraktu. Rozmowa na temat zasad obowiązujących przez cały okres trwania Szkoły.

Dyskusja na temat budowania kontraktu z grupami, ustalenie granic jako gwarancja poczucia bezpieczeństwa grupy za która odpowiedzialny jest trener.

Każda z osób będących na zajęciach będzie wiedziała:
* dlaczego warto ustalić z grupą zasady
* jak tworzyć dobry kontrakt
* jakie są korzyści z ustanowienia granic
* co dzieje się w przypadku nie przestrzegania ustalonych granic – case study – zagrożenia dla trenera i grupy.

BLOK II
SAMOŚWIADOMOŚĆ TRENERA i KOMUNIKACJA w RÓŻNORODNOŚCI

JA JAKO TRENER – MOGĘ ZARZĄDZAĆ Świadomie TYLKO TYM O CZYM WIEM, ŻE ISTNIEJE… Nie można zarządzać innymi lepiej, niż zarządza się sobą. Zatem najistotniejsze są pytania: Jakie mam zasoby osobiste jako człowiek? Jak ich używać w zawodzie trenera biznesu? Jaki potencjał mogę uruchomić w uczestnikach moich szkoleń? Jak wykorzystać narzędzia trenerskie aby dotrzeć do uczestników?
Szerokie omówienie zagadnienia WHY – czyli dlaczego chcemy to robić? Co wyróżnia nas od pozostałych TRENERÓW? Dlaczego bez pasji lepiej nie wychodzić na deski?
Pogłębienie świadomości w następujących obszarach:
Zasoby osobiste. Model człowieka. Trener i jego mózg w pracy
Skąd czerpać energię do myślenia i działania? Model motywacji wewnętrznej
Prezentacje, materiały dla uczestników – narzędzia pracy
Zarządzanie Sobą na Zielonej Ścieżce z PASJĄ

KOMUNIKACJA w RÓŻNORODNOŚCI – RÓŻNORODNOŚĆ w KOMUNIKACJI…
Celem jest dostarczenie uczestnikom narzędzi i unikatowej wiedzy do efektywnego procesu komunikowania się w jedynym właściwym kierunku czyli zawsze od wewnątrz do zewnątrz, bo możemy dać innym jedynie to co sami posiadamy w sobie. Program jest syntezą najlepszych praktyk i narzędzi funkcjonujących na rynku. Jego podstawą jest solidny fundament wiedzy psychologicznej podanej w prosty i przystępny sposób. Wyróżnia go umiejętność przełożenia teorii na praktyczne wykorzystanie nowej wiedzy w codziennym życiu.

* Dialog wewnętrzny – sztuką komunikacji do wewnątrz.
* Strefa komfortu a zmiana. Co słychać w Twojej komunikacji?
* Na ile jesteś proaktywny, a na ile reaktywny w swojej komunikacji?
* Komunikacja czyli „podstawa” WSZYSTKIEGO!
* Aktywne słuchanie
* Trzy perspektywy w komunikacji

BLOK III
AUTOPREZENTACJA
Autoprezentacja, w pracy trenera znaczy zagrać samego siebie, i to zagrać – dobrze!

Omówienie wielu metod, zasad, technik (rzemiosło), sprawdzonych i skutecznych – umawiamy się, że należy z nich korzystać, można też je czasem łamać lub nawet niektóre (świadomie) odrzucić, jednak aby tak się stało trzeba je poznać i w żadnym razie nie lekceważyć!

Celem tego warsztatu jest usystematyzowanie wiedzy i wzbogacenie własnego warsztatu pracy w taki sposób, aby trener komunikując się z grupą czynił to w jak najlepszym stylu i przede wszystkim był przekonujący.

* Wymiary wizerunku
* Budowanie relacji
* Spójność przekazu
* Samoświadomość
* Kreację wizerunku trenera

BLOK IV
WARSZTAT czy SZKOLENIE, czyli jak stworzyć zajęcia, w których Uczestnicy uczestniczą

* Czym są nawyki i przyzwyczajenia i jak je zmieniać
* Wiedza zmiany nie czyni … więc co czyni?
* Nabycie umiejętności tworzenia aktywnych zajęć warsztatowych
* Umiejętność pracy z grupą w formie aktywnego warsztatu
* Zrozumienie różnic w sposobie pracy na wykładach, szkoleniach i warsztatach
* Nabycie podstawowych umiejętności przeprowadzania uczestników przez proces zmiany
* Rozumienie własnej roli w procesie zmiany

W trakcie tego bloku Uczestnicy zmierzą się również z zagadnieniem nieprzewidywalności. Każdy trener powinien być przygotowany na nagłe zwroty akcji i „koncert życzeń” Uczestników. Będzie to poligon do przećwiczenia wielu elementów, z których składa się dobra, ciekawa prezentacja. Spełniane też będą różne (zbiorowe i indywidualne) prośby z “koncertu życzeń”. Scenariusz tego dnia pracy w dużej części zbuduje się z takich “gorących” potrzeb — (skorzystamy też z pomocy różnych, interesujących materiałów filmowych).

BLOK V
INTELIGENCJA EMOCJONALNA W PRACY TRENERA
TALENTY W PRACY TRENERA I TECHNIKI EFEKTYWNEJ PREZENTACJI

Jeśli otrzymałeś przywilej rozwoju innych, podjąłeś odpowiedzialność za rezultaty rozwoju na wielu płaszczyznach. Jak zagwarantować sukces procesu szkoleniowego, by jego efekty były długotrwałe? Porządkowanie wiedzy wokół zagadnień:
Inteligencja Emocjonalna w pracy trenera. Co tak naprawdę zadecyduje o sukcesie?

INTELIGENCJA EMOCJONALNA W PRACY TRENERA
* Czym jest EQ i czy można ją kształcić i rozwijać?
* Jak mierzyć EQ?
* Jak poznać osobę z wysokim i niskim EQ?
* EQ a poczucie własnej wartości trenera oraz uczestników szkoleń.
* Budowanie relacji z klientem
* Inteligencja Emocjonalna w pracy trenera biznesu
* Nowy model uczenia – jak z uczestników wydobywać potencjał kompetencji emocjonalnych w trakcie warsztatów?
* Proces zmiany osobistej wg Kurta Lewina – kluczowe determinanty zmiany osobistej w programach rozwojowych
* Bariery emocjonalne na szkoleniu – rola postawy i modelowania zachowań trenera oraz ich wpływ na proces uczenia się uczestników

TALENTY W PRACY TRENERA I TECHNIKI EFEKTYWNEJ PREZENTACJI
* Talenty trenera
* Kształtowanie Twojej świadomej strategii komunikacji: systemy reprezentacji (wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy)
* Badanie potrzeb klienta oraz oczekiwań względem zakresu i organizacji szkolenia
* Co jest główną intencją/celem szkolenia?
* Jak zbudować strukturę szkolenia, która dostarcza cel?
* Wystąpienie w oparciu o Power Point
* Warsztaty dotyczące kluczowych elementów szkolenia
* Na czym polega Efekt WOW jak go uzyskać?
* Ocena poszkoleniowa

BLOK VI
RADZENIE SOBIE Z CIEKAWYM UCZESTNIKIEM I WŁASNYMI EMOCJAMI

Blok VI poświęcony jest też zagadnieniom radzenia sobie z agresją własną i grupy w pracy trenerskiej. Trenerzy poznają jeden z komponentów Treningu Zastępowania Agresji – Trening Kontroli Złości, będą umieli go zastosować oraz nauczyć innych używania tego narzędzia. Umożliwi to uczestnikom kontrolowanie własnych emocji, bez konieczności tłumienia ich lub ryzyka agresywnego wyładowania się.

Moduł ten ma na celu:
* zdobycie umiejętności pracy metodą Treningu Kontroli Złości przez uczestników programu
* podniesienie kompetencji trenerskich w kontakcie z osobami mającymi problem z zastosowaniem zachowań prospołecznych, głównie przejawiającymi zachowania agresywne
* podniesienie kompetencji uczestników w radzeniu sobie z własną złością i agresją, co pomoże im zadbać o własne granice w pracy i komfort psychiczny
* poznanie procesu grupowego w pracy trenera, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, wykorzystywanie potencjału grupy.

BLOK VII
EGZAMIN
Egzamin ma charakter interaktywny – uczestnicy mają szanse sprawdzenia się we wszystkich obszarach poznanych w Szkole Trenerów Biznesu.

Razem: 140 godzin dydaktycznych

Rekrutacja trwa — o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Więcej informacji na: https://kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/kursy-i-szkolenia/#Rozwoj|pl/oferta-edukacyjna/kursy-i-szkolenia/kierunki/szkola-trenerow-biznesu-specjalizacja-zarzadzanie-talentami/o-kursie/|pl/oferta-edukacyjna/kursy-i-szkolenia/kierunki/szkola-trenerow-biznesu-specjalizacja-zarzadzanie-talentami/o-kursie/
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.
41
Organizatorowi wydarzenia

Informacja o Twoim wydarzeniu została znaleziona w sieci Facebook i opublikowana bez zmian vprzez jej API.

Jeżeli jesteś organizatorem tego wydarzeniu, masz następne możliwości:

W tej chwili masz możliwość synchronizować informację na stronie internetowej z informacją na stronie Facebook (facebook.com/events/235898113775956/).

Nie chcesz żeby wydarzenie było opublikowane na naszej stronie internetowej? Napisz nam o tym i usuniemy go w najkrótszym terminie.

Masz pytania? Wszelkie sugestie?
Skorzystaj z formy komunikatu zwrotnego.

Nadchodzące wydarzenia @ Akademia Leona Koźmińskiego - Kozminski University:

Budowanie zespołu i relacji z partnerami w biznesie
Budowanie zespołu i relacji z partnerami w biznesie
Akademia Leona Koźmińskiego - Kozminski University
EuroMBA Residential Week
EuroMBA Residential Week
Akademia Leona Koźmińskiego - Kozminski University
EuroMBA Alumni Event 2019
EuroMBA Alumni Event 2019
Akademia Leona Koźmińskiego - Kozminski University
Psychologia negocjacji w trudnych sytuacjach biznesowych.
Psychologia negocjacji w trudnych sytuacjach biznesowych.
Akademia Leona Koźmińskiego - Kozminski University
Prezentacje biznesowe, które sprzedają
Prezentacje biznesowe, które sprzedają
Akademia Leona Koźmińskiego - Kozminski University

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Warszawie :

Imagine Dragons w Polsce!
Imagine Dragons w Polsce!
PGE Narodowy
#Team Isamu
#Team Isamu
Rejon Wpierdolu
SOLD OUT Little Big / 16.04 / Hala Koło, Warszawa
SOLD OUT Little Big / 16.04 / Hala Koło, Warszawa
Hala Koło
Zdam maturę w 2019
Zdam maturę w 2019
Lesson Corner
Mistrzostwa Krewetek Ozdobnych
Mistrzostwa Krewetek Ozdobnych
Międzynarodowe Dni Akwarystyki
Kochanie, o co Ci chodzi?
Kochanie, o co Ci chodzi?
Anna Borys Psychoterapia
O kurła! Kiedyś to było!
O kurła! Kiedyś to było!
POLSKA
Warsztaty Jak Nie Zbić Szybki Smartphona W 2019r
Warsztaty Jak Nie Zbić Szybki Smartphona W 2019r
mmc.com.pl Multimedia-center
Orange Warsaw Festival 2019 - official
Orange Warsaw Festival 2019 - official
Tor Wyścigów Konnych Służewiec
CARDI B / Orange Warsaw Festival 2019
CARDI B / Orange Warsaw Festival 2019
Tor Wyścigów Konnych Służewiec
Najbardziej popularne wydarzenia w Twojej liście aktualności!