Humanistyka przyszłości — cykl seminaryjny Michała Kuziaka @ Biennale Warszawa (MA3450), Warszawa [od 9 stycznia do 30 kwietnia]

Humanistyka przyszłości — cykl seminaryjny Michała Kuziaka


1500
9
sty.
 
- 30
kwi
18:00 - 20:00

 Strona wydarzenia
Biennale Warszawa (MA3450)
Marszałkowska 34/50, 00-554 Warsaw, Poland
Humanistyka przyszłości
CYKL SEMINARYJNY
Kurator: Michał Kuziak
(Warszawa, styczeń – maj 2019)
Organizator: Biennale Warszawa

Prowadzący i prowadzące: Michał Kuziak, Monika Rudaś-Grodzka, Kazimiera Szczuka, Michał Łuczewski, Andrzej Leder, Monika Bakke, Paweł Tomczok, Jan Sowa, Łucja Iwanczewska, Beata Kowalska, Tomasz Majewski, Krystian Szadkowski, Andrzej W. Nowak

Coraz częściej i coraz wyraźniej pojawia się poczucie, że dotychczasowe narzędzia rozumienia i opisu świata przestają wystarczać. Nie przystają do przeżywanej rzeczywistości. Nie pozwalają jej poznawać i kształtować. Podobnie jest z nowoczesnymi instytucjami wiedzy. Jednocześnie humanistyka zdaje się coraz bardziej potrzebna, choć poddawana egzorcyzmom w świecie, w którym włada ekonomia neoliberalna. Bo przecież humanistyka rządzi się inną ekonomią, wymykającą się logice szybkiego i osiągniętego najmniejszym kosztem zysku. Rozwija empatię, wyobraźnię, umożliwia rozumienie skomplikowanych procesów bardzo późnej nowoczesności. Linkowanie tego, co z pozoru nielinkowalne.

Projekt „Po co nam dzisiaj humanistyka?” wyrasta z rozpoznania naszej współczesności jako czasu zmiany, w którym wyłania się nowy kształt świata, wymagający nowych języków jego opisu i wytwarzania. Chcemy zarówno pokazać ślady nowego, jak i postawić pytania o kierunki przyszłego rozwoju. Przede wszystkim wychodzimy z założenia o potrzebie humanistyki, mającej charakter polityczny (co nie oznacza – partyjny) i performatywny. Pozwalającej gruntownie rozpoznawać otaczający nas świat, a także przekształcać go.
Będziemy pytać zwłaszcza o sprawczy charakter różnych projektów humanistycznych, o to, jak przekładają się na praktyki społeczne. Jak pozwalają myśleć o tym, co nadchodzi i wymyślać to, co nadejdzie. Jak otwierają potencjał emancypacyjny. Zagadnienia te chcemy połączyć z pytaniem o uniwersytet przyszłości. Interesuje nas to jak nowa humanistyka wyłania się (może się wyłonić) w Polsce i jak tu może pracować.

Projekt będzie realizowany w sposób zróżnicowany – w ramach wykładów, seminariów, debat; poszczególne części poprowadzą zaproszeni goście. Jeżeli nawet humanistyka polska przeżywa kryzys, to zarazem bez wątpienia w ostatnich latach pojawiło się wiele ważnych książek, które pozwalają lepiej rozumieć otaczający świat i myśleć o jego przyszłym kształcie. Między innymi będziemy chcieli porozmawiać o tych książkach.

*** TERMINY styczeń-maj 2019
Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdą Państwo na stronie: https://biennalewarszawa.pl/humanistyka-przyszlosci

09.01.2019 środa godz. 18.00
16.01.2019 środa godz. 18.00
19.02.2019 wtorek godz. 18.00
26.02.2019 wtorek godz. 18.00
05.03.2019 wtorek godz. 18.00
19.03.2019 wtorek godz. 18.00
02.04.2019 wtorek godz. 18.00
16.04.2019 wtorek godz. 18.00
30.04.2019 wtorek godz. 18.00

Biennale Warszawa (MA3450) ul. Marszałkowska 34/50
(wejście od ulicy Marszałkowskiej)

Wstęp wolny. Zapisy na stronie internetowej: https://biennalewarszawa.pl/humanistyka-przyszlosci

***
Wprowadzenie: tezy o potrzebie humanistyki – nowa humanistyka
Wykład Michała Kuziaka
Środa, 9 stycznia 2019, godz. 18.00

Często słychać głosy, że humanistyka jest zbędna, a zwłaszcza – niepraktyczna; humaniści nie odnajdują się na rynku pracy; dyscypliny humanistyczne nie są naukowe i przeżywają ciągły kryzys. Jeśli z ostatnimi stwierdzeniami można by się zgodzić (humanistyka nie musi być nauką w rozumieniu scjentystów, może wpisywać się w obszar sztuki czy filozofii; kryzys to również stan twórczy…), pierwsze są nieprawdziwe oraz szkodliwe. Przyjrzymy się temu, co znaczą, skąd się biorą. Postawimy pytanie – kto i dlaczego boi się humanistyki. Rozważając jej specyficzną ekonomię (inną od ekonomii neoliberalnej), sprawdzimy, co może nam zaproponować w czasie schyłkowego antropocenu. Jak może nam umożliwić rozumienie dzisiaj i kształtowanie jutra.

Michał Kuziak, profesor na Wydziale Polonistyki UW, ostatnio wydał dwa tomy prac zbiorowych „Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym”; pracuje nad książką „Polska. Przemierzanie fantazmatu” na temat romantycznych kodów polskości.

***
Projekt humanistyki emancypacyjnej: dyskursy płci
Seminarium Moniki Rudaś-Grodzkiej
Środa, 16 stycznia 2019, godz. 18.00

Krytyka genderowa z jednej strony zaistniała w Polsce jako pierwsza spośród tzw. krytyk emancypacyjnych i ze sporym impetem (w wersji feministycznej); z drugiej – trudno nie dostrzec, że spotkała się ze szczególnym oporem i zmasowanym atakiem; nie znalazła też powszechnego posłuchu. Pora na krytyczny bilans owej krytyki, a także na wskazanie obszarów, w których dzisiaj potrzebujemy jej, by lepiej rozmieć siebie i otaczający świat, by go fortunnie zmieniać. Osobną kwestią stanie się genderowy charakter humanistyki i uniwersytetu.

Monika Rudaś-Grodzka, profesorka w Instytucie Badań Literackim PAN, wykładowczyni i kierowniczka Gender Studies oraz Studiów Polsko-Żydowskich w IBL PAN; kierownik zespołu badawczego „Archiwum Kobiet”, ostatnio wydała „Listy z cytadeli 1886” Bronisławy Waligórskiej.
Kazimiera Szczuka, krytyczka i historyczka literatury, działaczka feministyczna, publicystka, wykładowczyni Gender Studies IBL PAN, ostatnio wydała dwa tomy rozmów z Marią Janion, „Janion – transe – traumy i transgresje”.

***
Polityka historyczna w świecie zglobalizowanym
Seminarium Michała Łuczewskiego
Wtorek, 19 lutego 2019, godz. 18.00

Polityka historyczna, powiązana z kategoriami tożsamościowymi, okazuje się (nie tylko w Polsce i Europie Środkowej) zjawiskiem kształtującym nasz świat, również wprowadzającym weń agoniczne napięcia: nie tylko na styku różnych polityk historycznych, ale i w kontekście postępującej globalizacji. Na jakie potrzeby odpowiada polityka historyczna, czemu służy w dzisiejszym świecie, czy pozwala go zmieniać. Te i inne problemy zostaną poruszone w trakcie seminarium.

Michał Łuczewski, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek komitetu redakcyjnego pisma „44/ Czterdzieści i cztery. Magazyn Apokaliptyczny”, dyrektor programowy Centrum myśli Jana Pawła II, ostatnio wydał „Kapitał moralny. Polityki historyczne w późnej nowoczesności”.

***
Historie alternatywne, historie przyszłości – jak i po co wymyślać historię?, status utopii dzisiaj
Seminarium Andrzeja Ledera
Wtorek, 26 lutego 2019, godz. 18.00

Możemy obserwować powrót utopii do naszego myślenia; wydawało się, skutecznie wyegzorcyzmowana, skompromitowana i poddana krytyce jako fragment projektu nowoczesności, pojawia się ponownie, pozwalając myśleć o tym, co inne i możliwe, oraz myśleć inaczej. Wyobraźnia historyczna umożliwia nam nie tylko rozumienie przeszłości, ale i konstruowanie jej innych wariantów, a także konstruowanie przyszłości. Skąd ten powrót i towarzyszące mu pytanie o sprawstwo humanistyki. Co i jak będziemy wymyślać i wyobrażać w związku z przyszłością. To kwestie do rozważenia podczas seminarium.

Andrzej Leder, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, autor „Prześnionej rewolucji. Ćwiczeń z logiki historycznej”, ostatnio wydał „Był kiedyś postmodernizm… Sześć studiów o schyłku stulecia”.

***
Projekt humanistyki emancypacyjnej: kolonizacje i dekolonizacje (seminarium)
Seminarium Michała Kuziaka
Wtorek, 5 marca 2019, godz. 18.00

Język krytyki postkolonialnej wyraziście zaistniał w polskiej debacie publicystycznej (przeniknął przy tym do retoryki sporów politycznych), sztuce i nauce na początku lat dwutysięcznych. Wywołał wtedy silny opór, zwłaszcza w związku z próbami mówienia o Polsce postkolonialnej. Co oferuje nam dzisiaj. W jaki sposób pozwala lepiej rozumieć własną lokalność przez usytuowanie jej w kontekście zjawisk globalnych, a także przez powrót do przeżytych w niej kolonizacji i dekolonizacji. To kilka wstępnych pytań, które zostaną postawione na seminarium.

***
Posthumanizm i co dalej?
Seminarium Moniki Bakke
Wtorek, 19 marca 2019, godz. 18.00

Projekt poświęcony dzisiejszej humanistyce byłby niepełny bez przyjrzenia się współczesnym tendencjom posthumanizmu i sformułowanej na ich gruncie krytyce humanizmu i humanistyki. Co posthumanizm mówi nam o późnym antropocenie. Jak ukazuje miejsce człowieka w kosmosie (i czym jest ten kosmos). Czym jest pojawiająca się na gruncie posthumanizmu formuła „postności”. Zagadnienia te, i wiele innych, zostaną poruszone na seminarium.

Monika Bakke, profesorka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ostatnio wydała „Bio-
transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu”.

***
Projekt humanistyki emancypacyjnej: widma Marksa
Seminarium Pawła Tomczoka
Wtorek, 2 kwietnia 2019, godz. 18.00

Status marksizmu w kulturze polskiej zdaje się szczególnie widmowy – tak w związku z jego dawną – jeszcze XIX-wieczną – recepcją, jak i losami XX-wiecznymi. Śladowa obecność marksizmu w dzisiejszym dyskursie humanistycznym w Polsce, związany z tym brak, nie pozwala fortunnie diagnozować problemów dzisiejszego świata. Sprawia też, że miejsce kwestii istotnych i realnych, związanych z wymiarem ekonomicznym, zajmują kwestie fantazmatyczne (choć, oczywiście, wypada pamiętać, że ekonomia również może stać się fantazmatem). Co Marks i marksiści mogą nam dzisiaj powiedzieć o świecie i czy warto ich słuchać. Od tego pytania zaczniemy seminarium.

Paweł Tomczok, adiunkt w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Śląskiego, ostatnio wydał „Literacki kapitalizm. Obrazy abstrakcji ekonomicznych w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku”.

***
Humanistyka poza akademią
Seminarium Jana Sowy
Wtorek, 16 kwietnia 2019, godz. 18.00

Zmiana, której zapowiedzi możemy obserwować we współczesnym świecie, dotyczy także formuły edukacji i akademii. Czy bowiem ich tradycyjne, wywodzące się z XIX wieku, modele mogą być dzisiaj skuteczne, czy mogą fortunnie wprowadzać w świat XXI wieku i pozwalać na jego kształtowanie. Czy i jak można uprawiać humanistykę (i szerzej – naukę) poza zinstytucjonalizowanymi strukturami. Jak powstaje wiedza i edukacja poza szkołą i uczelnią. To zagadnienia, która zostaną przedyskutowane na seminarium.

Jan Sowa, socjolog i kulturoznawca, doktor habilitowany, autor „Fantomowego ciała króla. Peryferyjnych zmagań z nowoczesną formą”, kurator w Biennale Warszawa, ostatnio (wspólnie z Krzysztofem Wolańskim) wydał „Sport nie istnieje”.
Ponad dyscyplinami: laboratorium sztuki – historia performatywna/historia afektywna (seminarium) 30 IV 2019
Dzisiejsza humanistyka proponuje nie tylko nowe języki opisu świata czy nowe tematy, ale też powołuje do istnienia nowe pola, na których dochodzi do spotkania nauki, sztuki i praktyk społecznych. W ten sposób poznawana, a także wytwarzana (właśnie praktykowana) jest rzeczywistość społeczna. To problematyka, którą zakończymy cykl seminaryjny.
Łucja Iwanczewska, adiunkt w Katedrze Performatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, autorka książek o Witkacym, pracuje nad książką poświęconą performansom polskości.

***
Ponad dyscyplinami: laboratorium sztuki – historia performatywna/historia afektywna
Seminarium Łucji Iwanczewskiej
Wtorek, 30 kwietnia 2019, godz. 18.00

Dzisiejsza humanistyka proponuje nie tylko nowe języki opisu świata czy nowe tematy, ale też powołuje do istnienia nowe pola, na których dochodzi do spotkania nauki, sztuki i praktyk społecznych. W ten sposób poznawana, a także wytwarzana (właśnie praktykowana) jest rzeczywistość społeczna. To problematyka, którą zakończymy cykl seminaryjny.
Łucja Iwanczewska, adiunkt w Katedrze Performatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, autorka książek o Witkacym, pracuje nad książką poświęconą performansom polskości.

***
Inny uniwersytet?
Debata z udziałem Beaty Kowalskiej, Tomasza Majewskiego
maj 2019

Dopełnieniem cyklu seminaryjnego będzie debata poświęcona uniwersytetowi przyszłości. Przeprowadzimy ją nie tylko w kontekście poruszanych na seminariach problemów – zwłaszcza w związku z pytaniem o nowe formy wiedzy – ale także w kontekście przeprowadzanych obecnie w Polsce reform szkolnictwa wyższego.

Beata Kowalska, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ostatnio wydała „Kobiety, rozwój, obywatelstwo w Haszymidzkim Królestwie Jordanii”.
Krystian Szadkowski, adiunkt w Centrum Studiów nad Polityka Publiczną Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ostatnio wydał „Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym”.

Tomasz Majewski, profesor w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, filmoznawca i kulturoznawca, ostatnio wydał „Siłę kształtującą”.
Andrzej W. Nowak, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ostatnio wydał „Wyobraźnię ontologiczną. Filozoficzną (re)konstrukcję nauk społecznych”.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.
18
Organizatorowi wydarzenia

Informacja o Twoim wydarzeniu została znaleziona w sieci Facebook i opublikowana bez zmian vprzez jej API.

Jeżeli jesteś organizatorem tego wydarzeniu, masz następne możliwości:

W tej chwili masz możliwość synchronizować informację na stronie internetowej z informacją na stronie Facebook (facebook.com/events/129164261313393/).

Nie chcesz żeby wydarzenie było opublikowane na naszej stronie internetowej? Napisz nam o tym i usuniemy go w najkrótszym terminie.

Masz pytania? Wszelkie sugestie?
Skorzystaj z formy komunikatu zwrotnego.

Nadchodzące wydarzenia @ Biennale Warszawa (MA3450):

Niepełnosprawność i społeczeństwo. Performatywna siła protestu
Niepełnosprawność i społeczeństwo. Performatywna siła protestu
Biennale Warszawa (MA3450)

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Warszawie :

Imagine Dragons w Polsce!
Imagine Dragons w Polsce!
PGE Narodowy
Justin Timberlake w Polsce 2019r. !!!
Justin Timberlake w Polsce 2019r. !!!
PGE Narodowy
Jo ma ha, jo ma so
Jo ma ha, jo ma so
Warszawa, Centrum
Warsztat - O co chodzi z tą miłością
Warsztat - O co chodzi z tą miłością
ulica Różana 63A, 02-569 Warszawa, Polska
Kurs Dodawania I Odejmowanie Wersja Dla Poczatkujacych
Kurs Dodawania I Odejmowanie Wersja Dla Poczatkujacych
Warszawa Palac Kultury
Jak szukać fajnego faceta?
Jak szukać fajnego faceta?
Anna Borys Psychoterapia
Czy miłość wszystko wybaczy?
Czy miłość wszystko wybaczy?
Arktour WHU Arkadiusz Żołnierczyk
SOLD OUT Little Big / 16.04 / Hala Koło, Warszawa
SOLD OUT Little Big / 16.04 / Hala Koło, Warszawa
Hala Koło
The Neighbourhood w Polsce! 7. lutego 2019, Torwar
The Neighbourhood w Polsce! 7. lutego 2019, Torwar
Torwar
Kurs Pierwszej Pomocy Psom i Kotom
Kurs Pierwszej Pomocy Psom i Kotom
Sempo
Najbardziej popularne wydarzenia w Twojej liście aktualności!